Historie

Korte historie van de Johannes de Doper kerk te Heinenoord

Heinenoord werd in 1216 al genoemd als een kerkdorp.

Er wordt aangenomen dat de huidige kerk rond 1450 gebouwd is. De oudste grafzerk in het koor van de kerk is van Jan Dirks van der Leck en Johanna van Egmond. Deze Johanna van Egmond is overleden in 1443.

Vanaf 1450 zijn ook de pastoors van deze kerk bekend. De laatste pastoor van onze kerk is Andries Wouters. Deze is in 1572 door de geuzen opgehangen en is bekend als een van de martelaren van Gorinchem en is heilig verklaart door een paus.
Tijdens de restauratie zijn diverse muurschilderingen gevonden uit de katholieke periode waaronder enkele wijdingskruisjes en heiligen afbeeldingen geschilderd als secco’s en die dateren uit de beginperiode van de kerk als parochie kerk.

In 1572 is deze kerk dan ook een protestantse kerk geworden. Sinds deze tijd hebben in deze kerk dan ook 50 predikanten gediend. Enkelen zijn zelfs zeer bekend geworden zoals Hendrik Pierson en Talma.

Niet alleen het gebouw maar ook het interieur is monumentaal. De preekstoel en het dooptuinhek dateren van de 1e helft van de 17e eeuw.

Ook de herenbanken en predikanten borden zijn authentieke elementen van de kerk.
De 30 grafzerken in het koor van de kerk zijn eveneens bijzonder omdat alle geslachtswapens op de wapenschilden bewaard zijn gebleven.

  

Ook is er een van Assendelftgraf . De van Assendelften waren de heren van Heinenoord.

De kerk is bekend om zijn scheve toren. Deze staat zelfs meer dan 6 graden schuin, dus schever dan de toren van Pisa. De huidige spits van de kerk is in 1772 geplaatst.

Bij de restauratie van 1970 is er ook het huidige Lohman orgel geplaatst welk uit 1855 stamt. Dit orgel heeft zelfs nog al zijn oorspronkelijke pijpen.

De triompfbalk met een oude tekst bij het koorhek mag ook niet onbenoemd blijven.