Zendingsproject Hervormde gemeente Heinenoord

Vanuit de zendingscommissie is er een voorstel gedaan aan de kerkenraad om met onze gemeente wederom deelgenoot te worden van een project/zendingswerker van de GZB (in de jaren 2013-2015 was dat het project van Janneke Wolswinkel). De zendingscommissie is blij te mogen meedelen dat het voorstel door de kerkenraad is aangenomen en dat wij inmiddels ook akkoord hebben van de GZB.
Wij zijn als gemeente deelgenoot geworden van Heleen van den Berg uit Nieuwerbrug die door de GZB is uitgezonden naar Libanon om daar mee te werken aan het Philemon project. Heleen is ruim een jaar uitgezonden, maar heeft eerst een taalstudie gevolgd. Begin maart is Heleen in Libanon (Beiroet) begonnen.
Achtergrond van het werk is de oorlog in Syrië waarvoor veel mensen zijn gevlucht naar Libanon of Turkije. Libanon is relatief rustig voor de regio, maar de meeste vluchtelingen willen en gaan door naar Europa, alleen de armere mensen blijven achter in Beiroet. Op dit moment is 1 op de 5 mensen in Libanon vluchteling. Deze vluchtelingen mensen zitten vast in Libanon en kunnen niet terug naar Syrië of door naar een andere plek. Veel mensen wonen daar in armoede en voor de kinderen is geen plek, reguliere scholen ontvangen geen vluchtelingen. Deze kinderen lopen enorme achterstand op. De steun en ontwikkeling van deze kinderen is de kern van het Philemon project. Ouders kunnen daar niet zelf voor zorgen, bijvoorbeeld doordat ze moeten werken om in de basisbehoeften van het leven te kunnen voorzien, of doordat ze zelf nog oorlogstrauma’s hebben. Het project is opgestart vanuit de liefde voor mensen, speciaal voor kinderen en iedereen is welkom, niet alleen christenen. Er wordt wel gedeeld met de kinderen en mensen dat het werk vanuit de liefde/genade van Jezus wordt gedaan en het evangelie wordt ook gedeeld.

Binnen het Philemon project zijn medewerkers uit verschillende ander landen samen met Heleen aan het werk. Wij zullen regelmatig informatie van de GZB en nieuwsbrieven en gebedspunten delen via onze website of op een andere manier. De contactpersoon van de GZB heeft aangegeven dat onze gemeenteleden ook direct contact kunnen onderhouden met Heleen. Heleen zal het op prijs stellen om ook iets vanuit onze gemeente te horen. U kunt een e-mail sturen aan heleenvdberg@gmail.com

7 deelgenoten gemeenten ondersteunen op het moment het project naast de uitzendende gemeente Montfoort. Heinenoord is de laatste gemeente die deelgenoot wordt van het project.

De Zendingscommissie.

Link naar de webpagina van het project van de GZB