Preekbespreking 18 november 2018

Na de middagdienst kwamen we met 25 volwassenen en 9 kinderen bij elkaar om de preek te bespreken. De preek ging over de Bijbelgedeelten Mattheus 7:15-23 en Openbaringen 2:12-17 en artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, waar we lazen en hoorden over de ‘ware kerk’. De preekbespreking ging over de drie kenmerken van de ware kerk n.l.  Een zuivere prediking, de reine bediening van de sacramenten en de kerkelijke tucht.

Na de preek gingen de volwassenen in gesprek met een zevental gespreksvragen. 

De kinderen gingen in een andere ruimte in gesprek over de kerk. Wat wil de Here God van de mensen in de kerk. De kinderen kwamen met de volgende reacties: Nou, dat er wel 3000 mensen in de kerk komen, dat we van de Here God houden, dat we in de Bijbel lezen. Daarna gingen zij aan de slag met kleurpotloden en een kleurplaat van een kerk in een dorp of op een blanco papier. Op de foto’ s ziet u de kinderen bezig en enkele resultaten

Na de preekbespreking hadden we een heerlijke broodmaaltijd met elkaar.