Lokaal collecte doel

In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve
wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn, alhoewel het dan moeilijk is voor ons als CvD
om te voelen wat er leeft in de gemeente.


Daarom willen wij, het CvD, u het volgende voorstellen:
Vóór het begin van het nieuwe jaar moet het CvD een nieuw collecterooster opstellen waarin
collectes voor specifieke bestemmingen en algemene diaconale collectes zijn opgenomen, echter is
er altijd wat “ruimte” over aan het einde van het jaar.


We willen jullie vragen of er in deze gemeente nog een lokaal collecte doel is die onze steun als
gemeente structureel goed kan gebruiken?


Heeft u een mooi lokaal collectedoel? mail deze dan naar: diaconie@kerkheinenoord.nl