De Vrienden van de Johannes de Doperkerk

De middeleeuwse Johannes de Doperkerk is een markant en beeldbepalend gebouw in Heinenoord. Het is een grote opgave dit cultureel erfgoed voor het nageslacht te behouden. De Hervormde Gemeente Heinenoord zou het zeer op prijs stellen als u de Johannes de Doperkerk financieel zou willen ondersteunen, door een eenmalige gift (contant in de bus in het koor van de kerk of per bank) of door een jaarlijkse bijdrage als Vriend of donateur van de Johannes de Doperkerk. Deze giften zullen worden gebruikt voor de instandhouding van dit gebouw. De Hervormde Kerk heeft een ANBI-status, zodat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Download dit formulier:

U kunt donateur worden door dit formulier in te vullen of door een mail te sturen naar johannesdedoperkerk@hervormdheinenoord.nl

De minimale bijdrage voor personen is € 15 per jaar, voor een bedrijf € 100 per jaar. Het rekeningnummer van de kerk is: NL15 RABO 0373721870 t.n.v. Hervormde Gemeente Heinenoord, graag met vermelding ‘Donatie van Vriend’.

Als u donateur wilt worden, vult u dan het onderstaande in. Elk jaar ontvangt u dan een digitale factuur met het bedrag dat u hieronder heeft ingevuld.

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Email:

Telefoon:

Bedrag per jaar:

Datum en plaats:

Handtekening:

Hartelijk dank voor uw steun.
Hervormde Gemeente Heinenoord
Hofweg 2a
3274 BK Heinenoord

Paasgroetenactie 2024

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Het thema is ‘Jezus leeft! Ga mee!’ De opstanding van Jezus uit de dood opent de weg vanuit het donker naar het licht.en beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen erg goed doet. Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.

Op zondag 28 januari en zo nodig 11 februari worden de kaarten uitgedeeld bij de uitgang van de kerk.

Inleveren van de kaarten kan in de bestemde doos op zondag 11 en 18 februari. U kunt de kaart ook door de brievenbus doen bij een van de diakenen.

Invulinformatie kunt u krijgen via dit filmpje, klik op de onderstaande link:

Instructiefilmpje Paasgroetenactie – YouTube

Voedselbankactie 2023/2024

Ook dit jaar organiseert de Diaconie, ondersteund door een landelijke actie van de PKN, een inzameling voor de voedselbank.

De voedselbank ontvangt via de supermarkten steeds vaker verse groenten, fruit en diepgevroren vlees. Dat betekent ook dat ze een “ideaal lijstje” moesten samenstellen met lang houdbare artikelen om evenwicht in de pakketten te behouden. Dit zijn de basis producten die ze op voorraad kunnen houden en die voor onze klanten ook ideaal zijn om in huis te hebben.

Samen met de Voedselbank heeft Kerk in Actie een doos laten maken die door alle kerken en voedselbanken gebruikt kan worden. Een voedselbank met een overschot kan zo makkelijk producten delen met een andere. Door het lijstje op de doos is bij de voedselbank bekend wat erin zit. Het lijstje met producten is samengesteld op basis van de behoefte aan producten bij het grootste deel van de voedselbanken

Wat betekend dit voor U?

– U ontvangt bij de uitgang van de Kerk een flyer met daarop het boodschappen lijstje. Ook kunt u als u dat wilt een speciale pakketdoos krijgen om uw boodschappen in te verzamelen.

– Op Zondag 7 en zondag 14 januari kunt u de artikelen en/of pakketdozen inleveren in de hal van de kerk.

– De Voedselbank zorgt ervoor dat deze dozen terechtkomen waar de nood het hoogst is

Doet u ook mee?

Terugblik VBC dag 22 okt 2023

Tijdens de VBC dag hebben we het themalied van de VBC 2023 gezongen. Dit is een tel-lied.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – tel maar met me mee! 8, 9, 10 en 11 – kom op, dat valt niet mee! 12 13 14
– en we zijn nog lang niet klaar. God doet zoveel goeds, LUISTER MAAR!

 1. We zijn dankbaar voor de mooie, gezellige, zonnige dag.
 2. Er waren 27 kinderen en 7 jongeren en 6 volwassenen
 3. De jongeren versierden de zaal en ruimden samen op.
 4. David verzorgde beeld en geluid tijdens de dag en voor de kerkdienst
 5. Er werden door vrijwilligers stapels pannenkoeken gebakken, waar heerlijk van
  gesmuld werd.
 6. Danira zorgde voor alle lekkers en drinken.
 7. Jojanneke had een leuke speurtocht door het dorp gemaakt, met een post bij Adrie
  met drinken en lekker fruit.
 8. Drie vossen, die gezocht werden, Abel als visser, Lieve als militair, David als
  bouwvakker. En dan alle ballonnen met letters zoeken, waar het woord stormwind
  uitkwam, passend bij het thema.
 9. Bootjes knutselen en testen of ze bleven drijven.
 10. Lekker dansen en bewegen op Tsjisiwa
 11. Samen bidden en zingen
 12. En een bezoekje van Pieta Pelleboer, die tips vertelde hoe je in weer en wind jezelf
  kon beschermen. Regenjas, paraplu, laarzen, emmer, schepje enz.
 13. Gelukkig kon Danny, Pieta vertellen dat het bij weer en wind in je leven ging. Dus bij
  verdriet, bang zijn mag je weten, dat Jezus je dan helpt. Jezus wil voor je zorgen. Je
  hoeft het niet alleen te doen. Jezus is bij je.
 14. En daar ging het verhaal ‘De storm op het meer’ over. (vertelt door Truus)
  De leerlingen waren met Jezus aan boord. Na een lange dag gaan zij op het meer
  varen om uit te rusten. En dan als zij midden op het meer zijn, kwam de storm. De
  leerlingen van Jezus waren zo bang, zo verschrikkelijk bang. Ze maakten Jezus
  wakker. Jezus sprak: ‘Wees stil’ tegen de golven en ‘Zwijg’ tegen de wind. En het
  werd stil op het meer. Jezus vertelde, dat ze Hem moesten vertrouwen. Uit dit
  verhaal leren wij dat wij op in alle situaties op Hem mogen vertrouwen.
 15. Wij kijken terug op een mooie kerkdienst met een bezoek van Maarten Luther. Wij
  mogen ons leven bouwen op de vaste rots van God en Jezus, onze Herder.
  Ik mag leren dat ik God kan vertrouwen en dat Hij altijd van mij zal houden. Ik mag weten
  dat Hij me steeds vergeeft. En als ik het verpruts, hoeveel geduld Hij met me heeft.
  Refrein: Tel maar mee, zoveel fijne dingen. Tel maar mee, te veel om van te zingen. Tel maar
  mee, door heel de Bijbel heen leer je zoveel van Gods liefde, dat is nummer één!

Pepernoten voor het jongerenkamp

U kunt overheerlijke pepernoten bestellen, waarvan de opbrengst is bestemd voor het Jongerenkamp van onze kerk.

Ze zijn van uitstekende kwaliteit en worden geproduceerd door de bekende pepernotenbakker uit Strijen.

Een zak van 250 gram kunnen we aanbieden voor  € 2,50

U kunt de pepernoten op de volgende drie manieren bestellen:

 • Bij de jongeren van De Aanloop en De Brug
 • Er liggen bestellijsten in de hal van de kerk.
 • Bestellen via de website van de kerk.

De pepernoten kunnen worden besteld tot 19 november en zullen worden bezorgd op 24 of 25 november. Betalen bij aflevering.

Download hier een extra bestellijst

Restauratiewerkzaamheden

Diensten de komende weken:

-Zondag 17 september om 11.00 uur en 16.30 uur in de Petrakerk
-Zondag 24 september om 11.00 uur (Startdienst) en 16.30 uur in de Petrakerk
-Zondag 1 oktober om 11.00 uur en 16.30 uur in de Petrakerk
-Zondag 8 oktober om 11.00 uur en 16.30 uur in de Petrakerk
-Zondag 15 oktober om 11.00 uur en 16.30 uur in de Petrakerk
-Zondag 22 oktober om 10.00 uur (afsluiting vakantiebijbelclub) 16.30 uur in de Petrakerk
-Zondag 29 oktober om 11.00 uur en 16.30 uur in de Petrakerk
-Zondag 5 november om 11.00 uur en 16.30 uur in de Petrakerk
-Zondag 12 november om 11.00 uur en 16.30 uur in de Petrakerk

Meeluisteren of meekijken kan via de stream van de Petrakerk op kerkdienstgemist.nl

Onderstaand nog de brief van het college van kerkrentmeesters:

De komende weken gaan restauratiewerkzaamheden aan de buiten- en binnenkant van het kerkgebouw plaatsvinden.

Het is de bedoeling, dat komende week herstel van metsel- en voegwerk aan de buitenkant van het kerkgebouw van start gaat. Het zal ongeveer acht weken duren voor dat dit klaar is, omdat dit buiten plaats vindt heeft dit geen gevolgen voor de activiteiten in de kerk of De Hofpoort.

Vanaf 4 september zal in de kerk nieuw stucwerk worden aangebracht. De eerste twee weken zal het koor onder handen worden genomen. De kerkdiensten van 10 september en zondagavondzang, kunnen dan gewoon doorgang vinden met als bijzonderheid, dat dan alleen de toegangsdeur via de toren gebruikt kan worden.

Daarna is de kerkzaal aan de beurt en kan een aantal weken geen gebruik worden gemaakt van de kerk.

We hebben onze broeders en zusters van de Petrakerk bereid gevonden om hun kerkgebouw ter beschikking te stellen voor onze kerkdiensten. Dat betekent dat van 17 september tot 15 oktober de morgendiensten starten om 11.00 uur in de Petrakerk. Oppas en Zondagschool zullen dan in De Erve worden gehouden.

De middagdiensten zijn, zoals gebruikelijk om half vijf, maar dan ook in de Petrakerk.

Activiteiten die gepland zijn in De Hofpoort kunnen in die periode gewoon doorgang vinden in De Hofpoort.

Wij onderzoeken nog de mogelijkheden om in deze periode beeldverbinding tot stand te brengen.

Deze werkzaamheden zullen dus wat ongemakken met zich meebrengen, maar we zijn onze broeders en zusters van de Petrakerk zeer erkentelijk, dat wij van hun kerkgebouw gebruik mogen maken.

Namens het college van Kerkrentmeesters

Conserveren van muurschilderingen

Tijdens de grootschalige restauratie van de kerk in de jaren ’70 zijn tal van muurschilderingen en wijdingskruizen ontdekt en gerestaureerd. De wijdingskruizen dateren vermoedelijk uit de eerste periode (1440-1450), deze werden vaak aangebracht na de bouw voor het inwijden van de kerk. De heiligenfiguren zullen iets later zijn aangebracht, ze worden gedateerd rond 1500.

Wijdingskruis zuidwand

Dit jaar zal groot onderhoud aan de muren van de kerk plaatsvinden. Omdat er op de westwand veel scheurvorming is ontstaan als gevolg van verzakkingen van de torenwand is herstel van stuc- en metselwerk nodig. Bij nadere inspectie bleek dat de conditie van de muurschilderingen behoorlijk kritisch leek. Een plan voor het onderhoud van de muurschilderingen was aanvankelijk niet meegenomen. Naar aanleiding hiervan is de conditie van de schilderingen beoordeeld door de restauratoren Aafje Bouwhuis en Nanon Journée. Bij twee schilderingen was de urgentie hoog om deze te conserveren voorafgaand het stucwerkherstel rondom deze schilderingen.

Joris en de Draak

Het gaat om de muurschildering ‘Joris en de Draak’ op de torenwand rechts van het orgel boven de trapopgang naar het orgelbalkon en een wijdingskruis op de zuidwand. Joris van Cappadocië was een Romeinse officier uit Cappadocië, die circa 303 na Christus de marteldood zou zijn gestorven. Hij is vooral bekend door het verhaal dat hij een draak zou hebben gedood. Voor de twee schilderingen is een noodconservatieplan geschreven, dat de afgelopen maanden door genoemde restauratoren is uitgevoerd.

Het conserveren van beide muurschilderingen is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van
€ 12.318 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en het A. en M. Verhoeven Fonds. Wij danken deze fondsen zeer voor hun financiële steun.

Pannenkoekenmiddag

De HVD houdt zaterdag 18 februari, van 12-15 uur een pannenkoekenfeest in De Hofpoort! Iedereen is welkom om heerlijk vers gebakken pannenkoeken te komen eten, zoveel als je wilt.

Voor wie : Iedereen!
Wanneer : Zaterdag 18 febr.
Tijdstip : Tussen 12-15 uur
Waar : De Hofpoort
De opbrengst is voor aanschaf van duurzame ledverlichting in de kerk
Uiterlijke datum van aanmelden: zondag 12 februari.
Kosten: Volwassene: €8,- en kind tot 12 jaar: €4,-

Opgeven:

-Op de lijst in de hal van de kerk.
-Per telefoon bij Debora Hensen: 0186 603253
-Stuur een email: debora.hensen@hervormdheinenoord.nl

Paasgroetenactie 2023

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.”

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.

Op zondag 5 februari worden de kaarten uitgedeeld bij de uitgang van de kerk.

Inleveren van de kaarten kan in de bestemde doos op zondag 19 en 26 februari. U kunt de kaart ook door de brievenbus doen bij een van de diakenen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Invulinformatie kunt u krijgen via dit filmpje,  URL kopiëren en plakken in de titelbalk van uw browser: https://youtu.be/KIVFXBY_K5Q 


Het stappenplan voor het schrijven van de ‘paasgroetkaart’:

Stap 1: het schrijven van de kaart:

–           Op de eerste kaart kunt u een bemoedigend en persoonlijk bericht voor de gedetineerden schrijven (zie afbeelding 1);

–           Vermeld uw voor- en achternaam. Zonder naam is het geen hartelijke groet. Kaarten zonder naam worden mogelijk niet uitgedeeld in de gevangenissen in Nederland en ze worden ook niet doorgestuurd naar gevangenen in het buitenland;

–           Let op: Géén adres of woonplaats vermelden.

–           Vind u het moeilijk om een tekst te bedenken, aan het einde van de pagina staan suggesties vermeldt.

Stap 2: de kaart voor de gedetineerde:

–           Deze kaart kunt u leeg laten, deze is bestemd voor de gedetineerde;

–           Plak een postzegel rechtsboven op de kaart (zie afbeelding 2).

Stap 3: het inleveren van de kaart:

–           Vouw de kaart dubbel;

–           U kunt de kaart inleveren op zondag 19 februari op de kist in de hal van de kerk.

–           Stuur de kaart niet zelf op.


Suggesties om als groet op de paasgroetenkaart te schrijven

 • U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet
  vergeten.
 • Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
 • Vandaag hebben we voor u gebeden.
 • Wij houden van u met de liefde van de Heer.
 • De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
 • Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.
 • Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots
  sinds mensenheugenis. – Jesaja 26:4
 • Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. –
  2 Kor. 5:7
 • Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. –
  Psalm 118:8
 • Toch ziet de Heer de pijn en het verdriet, Hij merkt het op en weegt het in Zijn hand. Op Hem vertrouwen weerloze mensen, Hij komt hen te hulp. – Psalm 10:14
 • Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. – Psalm 31:25
 • Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem. – Psalm 37: 4 – 5a
 • De Heer zal alle tranen uit hun ogen wissen. – Openbaring 21:4a
 • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij. Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed. – Psalm 23:4
 • De Heer is uw herder en Hij zal bij u zijn. – Psalm 23: 1
 • Christenen over de hele wereld staan naast u.
 • Ik wens u Gods zegen.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Uw Diaconie

Opbrengst Stampot-eten

Nogmaals hartelijk dank voor het gave initiatief wat jullie hebben gearrangeerd.

Het was heerlijk, maar ook fijn om hierbij aanwezig te zijn. We hebben inmiddels de opbrengst mogen ontvangen en hebben zelf als HoM het bedrag afgerond op € 500,- en overgemaakt naar Stichting Veritas in Sighisoara ten bate van hun sociale keuken die daar gerund wordt voor oudere mensen in nood.

Ze waren hier heel blij mee en hebben ons een foto gestuurd van het blije keuken personeel en een foto van het basisvoedsel wat hiervoor is aangekocht.

Met vriendelijke groeten,
Rinus Mulder
namens Stichting Hands of Mercy