Conserveren van muurschilderingen

Tijdens de grootschalige restauratie van de kerk in de jaren ’70 zijn tal van muurschilderingen en wijdingskruizen ontdekt en gerestaureerd. De wijdingskruizen dateren vermoedelijk uit de eerste periode (1440-1450), deze werden vaak aangebracht na de bouw voor het inwijden van de kerk. De heiligenfiguren zullen iets later zijn aangebracht, ze worden gedateerd rond 1500.

Wijdingskruis zuidwand

Dit jaar zal groot onderhoud aan de muren van de kerk plaatsvinden. Omdat er op de westwand veel scheurvorming is ontstaan als gevolg van verzakkingen van de torenwand is herstel van stuc- en metselwerk nodig. Bij nadere inspectie bleek dat de conditie van de muurschilderingen behoorlijk kritisch leek. Een plan voor het onderhoud van de muurschilderingen was aanvankelijk niet meegenomen. Naar aanleiding hiervan is de conditie van de schilderingen beoordeeld door de restauratoren Aafje Bouwhuis en Nanon Journée. Bij twee schilderingen was de urgentie hoog om deze te conserveren voorafgaand het stucwerkherstel rondom deze schilderingen.

Joris en de Draak

Het gaat om de muurschildering ‘Joris en de Draak’ op de torenwand rechts van het orgel boven de trapopgang naar het orgelbalkon en een wijdingskruis op de zuidwand. Joris van Cappadocië was een Romeinse officier uit Cappadocië, die circa 303 na Christus de marteldood zou zijn gestorven. Hij is vooral bekend door het verhaal dat hij een draak zou hebben gedood. Voor de twee schilderingen is een noodconservatieplan geschreven, dat de afgelopen maanden door genoemde restauratoren is uitgevoerd.

Het conserveren van beide muurschilderingen is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van
€ 12.318 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en het A. en M. Verhoeven Fonds. Wij danken deze fondsen zeer voor hun financiële steun.