Wie zijn wij & Wat doen wij

Het College van Diakenen (CvD) wordt gevormd door drie functies: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter is tevens lid van moderamen en gezamenlijk moderamen met de Gereformeerde Kerk Heinenoord.

Vanuit de vier kernwoorden uit het beleidsplan geeft het College van Diakenen richting aan het diaconale werk binnen onze gemeenten. De gekozen woorden geven de kern van ons gemeente -zijn weer: Vieren, Leren, Dienen en Getuigen. Deze vier kernwoorden kunt u terugvinden in diverse werkzaamheden die binnen het diaconaal werkveld vallen, namelijk:

– Tijdens onze diensten met het ophalen van de collecten, de tafeldienst bij het Heilig Avondmaal en op verzoek Heilig Avondmaal aan huis. Het onderhouden van de kerktelefoon en het contacten van de luisteraars is ook indirect een diaconale taak voor de wekelijkse diensten.
Ook worden er wekelijks bloemen bezorgd aan zieken, alleenstaanden, of om mensen in het zonnetje te zetten vanwege hun inzet/betrokkenheid.

– Werelddiaconaat: in de vorm van noodhulpcollecten maar ook kledinginzamelingsacties voor Hands of Mercy wat we samen met de Gereformeerde diaconie tijdens biddag en dankdag organiseren.

– Gemeentediaconaat:
Rondom de christelijke feestdagen (Pasen, Pinksteren en Kerst) worden er verschillende activiteiten georganiseerd om ouderen, alleenstaande, zieken en hulpbehoevenden een attentie te geven en/of in de gelegenheid te stellen naar een viering/samenkomst te gaan.
Individuele hulpverlening: hier moet u denken aan financiële hulp, ambulante begeleiding, taalmaatje voor vluchtelingen. Maar ook praktisch hulp aan inwoners van Heinenoord zoals autovervoer op zondag en doordeweeks.

-Jeugddiaconaat: Door de jeugdclubs word er minimaal een keer per jaar een actie georganiseerd voor een diaconaal project. afgelopen seizoen was dat een schoenendoosactie voor kinderen in Polen. En een voedselinzamelingsactie voor de voedselbank.

Schoenendozen uitgedeeld in Polen

Het CvD heeft een iemand uit de gemeente bereid gevonden zitting te nemen in de participantenraad van zorginstelling “Zorgwaard”. De Participantenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse kerkgenootschappen die aan de basis van Zorgwaard stonden. De Raad draagt bij aan het handen en voeten geven van de identiteit van de organisatie en de bewaking daarvan.