De Vrienden van de Johannes de Doperkerk

De middeleeuwse Johannes de Doperkerk is een markant en beeldbepalend gebouw in Heinenoord. Het is een grote opgave dit cultureel erfgoed voor het nageslacht te behouden. De Hervormde Gemeente Heinenoord zou het zeer op prijs stellen als u de Johannes de Doperkerk financieel zou willen ondersteunen, door een eenmalige gift (contant in de bus in het koor van de kerk of per bank) of door een jaarlijkse bijdrage als Vriend of donateur van de Johannes de Doperkerk. Deze giften zullen worden gebruikt voor de instandhouding van dit gebouw. De Hervormde Kerk heeft een ANBI-status, zodat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Download dit formulier:

U kunt donateur worden door dit formulier in te vullen of door een mail te sturen naar johannesdedoperkerk@hervormdheinenoord.nl

De minimale bijdrage voor personen is € 15 per jaar, voor een bedrijf € 100 per jaar. Het rekeningnummer van de kerk is: NL15 RABO 0373721870 t.n.v. Hervormde Gemeente Heinenoord, graag met vermelding ‘Donatie van Vriend’.

Als u donateur wilt worden, vult u dan het onderstaande in. Elk jaar ontvangt u dan een digitale factuur met het bedrag dat u hieronder heeft ingevuld.

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Email:

Telefoon:

Bedrag per jaar:

Datum en plaats:

Handtekening:

Hartelijk dank voor uw steun.
Hervormde Gemeente Heinenoord
Hofweg 2a
3274 BK Heinenoord