NBG-weggeefactie met bemoediging uit de Bijbel

Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen veel meer thuis zitten en verpleeghuisbezoek niet mag, komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een weggeefactie. ‘De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere tijden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Daarom stellen we die bemoediging nu voor iedereen gratis beschikbaar.’

Er is keuze uit drie bijbeluitgaven, die mensen kunnen  aanvragen voor zichzelf, de kinderen of voor kwetsbare of eenzame bekenden.

Kinderuitgaven en Psalmen

Twee van de boeken zijn voor kinderen. Het derde boekje is een editie van de Psalmen:

De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar en bevat Psalm 23, het verhaal over Jesaja die droomt van vrede, de Bergrede van Jezus, het Paasverhaal en tien andere verhalen opgenomen. Naast de Bijbelverhalen staan opdrachten, vragen en proefjes.
Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Dit boekje is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. Het bevat verhalen over Jezus, waaronder het paasverhaal. Er staan creatieve opdrachten bij, waarmee kinderen de betekenis van de verhalen kunnen ontdekken. Ook zijn er tips over hoe je thuis Pasen kunt vieren.
Psalmen Dichtbij, een uitgave van het boek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal. Naast de psalmtekst staan vragen, die bedoeld zijn om je te helpen om uit deze Bijbelse gedichten rust, vertrouwen en hoop te putten.

Zowel de EO, die Psalmen Dichtbij mogelijk maakte, als de Protestantse Kerk in Nederland, die meewerkte aan de Samenleesbijbel, ondersteunen deze actie van harte.

Bestelwijze

Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen.  Per adres is één bestelling mogelijk. De actie loopt zo lang de voorraad strekt van in totaal 40.000 exemplaren, dus op is op. De boeken worden – tenzij de situatie in het land dat onmogelijk maakt – voor Pasen thuisbezorgd. De boeken kunnen aangevraagd worden via: bijbelgenootschap.nl/juistnu.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Truus Storm

Link: www.bijbelgenootschap.nl/juistnu.

Gebuik van de GIVT-app

Zoek in Google Play of de Appstore de GIVT app of gebruik de volgende link: https://www.givtapp.net/download/

U zult een aantal zaken moeten instellen als een bankrekening nummer en toestemming voor het afschrijven van uw giften. U moet uw mobiele telefoonnummer tijdens het installeren van de app opgeven. Let op dat u +31 kiest (Nederland) en uw mobiele nummer zonder de voorloopnul meegeeft, dus +31 6*******.

Voor een uitgebreide handleiding zie: Download hier de begeleiding voor de Givt-app

Hieronder de handleiding voor het geven van een gift via de app in onze gemeente.

Elke keer dat er gegeven wordt worden er 3 stappen doorlopen. Doe dit op de zondag zelf, in de loop van de week zullen de collectedoelen voor de volgende zondag actief worden.

Stap 1

U opent de Givt-app.
U ziet in de app één balkje waar u een bedrag kunt invullen en daaronder een knop “+ Collecte toevoegen”.
Druk twee keer op de knop “+ Collecte toevoegen”.
Dan ziet u het onderstaande plaatje met 1ste/2de en 3de collecte.

De 1ste collecte is voor de Diaconie.
De 2de collecte is voor de Kerk.
De 3de collecte is Kerk extra (uitgangscollecte).
Net zoals in de reguliere eredienst.
In de weekbrief en de Info leest u en in de zondagse afkondigingen hoort u de specifieke collectedoelen. Die staan niet vermeld in de app.

Vul op iedere regel het bedrag in dat u wilt geven en druk dan op de knop Volgende.

Stap 2

De manier van geven, kies voor de 3e optie ‘Lijst’ en zoek ‘Hervormde kerk Heinenoord’.

Stap 3

Geven, kies de ‘Geven’ knop. Het geld zal binnen 2 a 3 werkdagen van uw rekening worden afgeschreven.

Overzicht van gegeven giften

Druk in het eerste scherm dat opent als de app geopend wordt op het menu symbool (de 3 streepjes linksbovenin) en kies de bovenste optie.

Eventueel gift annuleren, kan alleen binnen 15 minuten na geven

Open eerst het overzichtscherm (vorige kopje). ‘Veeg’ een gift naar links, het scherm uit. Nu komt de vraag: ‘Weet je zeker dat je deze gift wil annuleren’ en kies dan ‘Ja’.

Komt u er niet uit?

Stuur dan een mail naar website@kerkheinenoord.nl

Collectes vanuit huis

Er zijn drie mogelijkheden mogelijkheden om toch te kunnen geven voor de collectes, waarbij de mogelijkheden 1 en 2 onze voorkeur hebben:

Mogelijkheid 1, gebruik van de GIVT-app

Gebruik de GIVT-app om tijdens de diensten op zondag een bedrag te geven. Voor verdere instructies klik hier.

Mogelijkheid 2, geld overmaken

U maakt uw gift voor de kerk over naar:
IBAN rekening: NL59RABO 0373 721 854
ten name van: CVK Hervormde Gemeente Heinenoord

Een gift voor de diaconie of de zending maakt u over naar:
IBAN rekening NL03ABNA 0876 988 079
ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente Heinenoord

Mogelijkheid 3, geld in een envelop geven

U spaart uw collectegeld op in een envelop, dit kunnen natuurlijk gewoon collectebonnen zijn. U geeft met een briefje in deze envelop aan hoeveel geld er voor de diaconie is en hoeveel voor de kerk, hoeveel voor de kerk extra (uitgangscollecte) en hoeveel voor de zendingsbus. Als u een specifiek doel wilt ondersteunen, bijv. het project van Heleen van den Berg, kunt dat erbij vermelden. U kunt de envelop in de brievenbus bij de dominee of bij één van de kerkenraadsleden doen. U kunt ook contact opnemen met de scriba voor het dichtstbijzijnde adres.

Nieuwsbrief Heleen van den Berg

Beiroet, 26 februari 2020

Beste gemeente in Heinenoord,

Allereerst, ontvang een hartelijke groet uit Beiroet.

De tijd dat ik in de zomer in Nederland was, ligt alweer ver achter ons en ik ben elke dag volop druk met het leven hier. Zoals u wellicht begrepen hebt, hebben we hier sinds oktober 2019 een revolutie die het land in een diepe politieke en economische crisis heeft gebracht. Dit is niet eenvoudig. De sporen hiervan worden steeds meer zichtbaar en de overheid heeft veel ingewikkelde beslissingen te nemen. Tegelijkertijd gaat het dagelijks leven zoveel mogelijk door en ga ik dus elke dag naar m’n werk en doe ik daarnaast ook andere dingen. Het werk met de kinderen is en blijft prachtig. Het is zo mooi om te zien dat ik een sterke band met de kinderen heb opgebouwd en dat elk kind op zijn eigen manier contact zoekt. Ook is er vooruitgang te zien in hun taalontwikkeling als we daar extra aandacht aan besteden. Kinderen zijn prachtig! De trainingen met de begeleiders beginnen langzaam maar zeker hun vruchten af te werpen. Er lijkt meer bewustzijn te ontstaan over de belangrijke rol die zij hebben in de taalontwikkeling van de kinderen. Er wordt langzamer gepraat, de kinderen krijgen meer ruimte om antwoord te geven op vragen en er is steeds meer visualisatie in de lokalen.

Daarnaast volg ik verschillende trainingen. Eén met betrekking tot counseling en mentale gezondheid. Een andere training is erop gericht om discipelschapstraining in de kerk te kunnen geven aan een kleine groep en hen te helpen in het volgen van Jezus. En onlangs is de Alpha Cursus opnieuw gestart in de kerk en die volg ik nu als deelnemer, maar tegelijk kijk ik ook mee achter de schermen, zodat ik wellicht in de toekomst kan helpen om de cursus te faciliteren.

Sinds januari ben ik begonnen om een aantal keer per week te wandelen en dan ondertussen naar de Bijbel te luisteren, ’s ochtends heel vroeg voordat ik naar mijn werk ga. Heerlijk vind ik dat. Het geeft me veel meer energie en het is heerlijk om op zo’n manier de dag te beginnen.

Daarnaast heb ik ook nog taalstudie, m’n wekelijkse life group (huisgroep), zit ik in het geluidsteam van de kerk en probeer ik regelmatig met vrienden af te spreken. Druk dus. Maar het geeft me veel voldoening en daar ben ik dankbaar voor. Als het even kan, ga ik er tussenuit naar de bergen waar ik heerlijk tot rust kom in de natuur.

Libanon wordt meer en meer mijn thuis. Vorige week was ik precies 2 jaar hier en in deze twee jaar ben ik geworteld en gehecht geraakt aan het land, mijn huis en werk, mijn vrienden, mijn dagelijks leven. Ja alles. Juist in de huidige revolutie-periode wordt dat nog meer voor mij duidelijk. Ik hou van Libanon, het zit diep in mijn hart en ik heb grote verwachtingen van God voor herstel en verandering. Ik ben dankbaar om in deze ingrijpende periode hier te zijn en God en Zijn gemeente te dienen.

Ik wil u ook bedanken voor uw betrokkenheid en vooral voor uw gebeden. Die zijn nodig, voor mij persoonlijk, dat ik alle verschillende activiteiten goed in balans zal houden en genoeg rust zal nemen. Maar ook voor Libanon. Bid dat Gods glorie zichtbaar zal worden en Libanon terugkeert naar God. Dan mogen we vrede en voorspoed verwachten. God is trouw en goed. Elke dag. Zijn vreugde is mijn kracht. En alle eer is aan Hem!

Hartelijke groeten,

Heleen van den Berg

maatregelen corona virus

Heinenoord, 14 maart 2020

Geliefde broeders en zusters,

Na (nog meer) spoedberaad heeft de kerkenraad besloten de diensten t/m 31 maart niet in normale vorm door te laten gaan. Dit is een ingrijpende maatregel, maar gezien de ernst van de situatie de enige juiste. Dit wil echter niet zeggen dat er op zondag géén dienst is. Die is er namelijk wel. Morgen zal de dienst gehouden worden in besloten kring om 16.30 uur. U kunt dan meeluisteren via kerkdienstgemist.nl of de kerkradio. De reden dat wij voor dit tijdstip gekozen hebben, is de verwachte piek van luisteraars om 10.00 uur, heel veel kerken maken gebruik van kerkdienstgemist.nl. Mocht nu blijken dat dit in de praktijk meevalt, dan zullen vanaf volgende week de diensten waarschijnlijk worden uitgezonden om 10.00 uur ‘s morgens.

Wat u voor nu moet weten: morgen (15 maart) is de dienst in klein comité om 16.30 uur. U kunt de dienst live meemaken via internet. Wij raden u aan uw liedboek, psalmenboekje en Bijbel bij de hand te houden, zodat u mee kunt lezen.

Laten we deze lijdenstijd gebruiken voor bezinning en meditatie. We mogen met elkaar nadenken over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Wij moedigen u vooral aan om de dienst (telefonisch of bijv. via Skype of via de appgroep) na te bespreken. Bouw elkaar op in het geloof en wees elkaar tot steun! Probeer zoveel mogelijk handen en voeten te geven aan het gemeente zijn. We moeten in deze tijd niet alleen stil staan bij wat er nu even niet kan, maar laten we vooral ook proberen om creatieve manieren te vinden om samen gemeente te zijn.

Vooral mogen we blijven belijden dat onze hulp is in de Naam van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. Ook in deze onzekere tijden mogen we daarvan leven.

Wij houden u op de hoogte van verdere wijzigingen. Raadpleeg de website voor het laatste nieuws.

Namens de kerkenraad,