Collectes vanuit huis

Er zijn drie mogelijkheden mogelijkheden om toch te kunnen geven voor de collectes, waarbij de mogelijkheden 1 en 2 onze voorkeur hebben:

Mogelijkheid 1, gebruik van de GIVT-app

Gebruik de GIVT-app om tijdens de diensten op zondag een bedrag te geven. Voor verdere instructies klik hier.

Mogelijkheid 2, geld overmaken

U maakt uw gift voor de kerk over naar:
IBAN rekening: NL59RABO 0373 721 854
ten name van: CVK Hervormde Gemeente Heinenoord

Een gift voor de diaconie of de zending maakt u over naar:
IBAN rekening NL03ABNA 0876 988 079
ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente Heinenoord

Mogelijkheid 3, geld in een envelop geven

U spaart uw collectegeld op in een envelop, dit kunnen natuurlijk gewoon collectebonnen zijn. U geeft met een briefje in deze envelop aan hoeveel geld er voor de diaconie is en hoeveel voor de kerk, hoeveel voor de kerk extra (uitgangscollecte) en hoeveel voor de zendingsbus. Als u een specifiek doel wilt ondersteunen, bijv. het project van Heleen van den Berg, kunt dat erbij vermelden. U kunt de envelop in de brievenbus bij de dominee of bij één van de kerkenraadsleden doen. U kunt ook contact opnemen met de scriba voor het dichtstbijzijnde adres.