Nieuwsbrief Heleen van den Berg

Beiroet, 26 februari 2020

Beste gemeente in Heinenoord,

Allereerst, ontvang een hartelijke groet uit Beiroet.

De tijd dat ik in de zomer in Nederland was, ligt alweer ver achter ons en ik ben elke dag volop druk met het leven hier. Zoals u wellicht begrepen hebt, hebben we hier sinds oktober 2019 een revolutie die het land in een diepe politieke en economische crisis heeft gebracht. Dit is niet eenvoudig. De sporen hiervan worden steeds meer zichtbaar en de overheid heeft veel ingewikkelde beslissingen te nemen. Tegelijkertijd gaat het dagelijks leven zoveel mogelijk door en ga ik dus elke dag naar m’n werk en doe ik daarnaast ook andere dingen. Het werk met de kinderen is en blijft prachtig. Het is zo mooi om te zien dat ik een sterke band met de kinderen heb opgebouwd en dat elk kind op zijn eigen manier contact zoekt. Ook is er vooruitgang te zien in hun taalontwikkeling als we daar extra aandacht aan besteden. Kinderen zijn prachtig! De trainingen met de begeleiders beginnen langzaam maar zeker hun vruchten af te werpen. Er lijkt meer bewustzijn te ontstaan over de belangrijke rol die zij hebben in de taalontwikkeling van de kinderen. Er wordt langzamer gepraat, de kinderen krijgen meer ruimte om antwoord te geven op vragen en er is steeds meer visualisatie in de lokalen.

Daarnaast volg ik verschillende trainingen. Eén met betrekking tot counseling en mentale gezondheid. Een andere training is erop gericht om discipelschapstraining in de kerk te kunnen geven aan een kleine groep en hen te helpen in het volgen van Jezus. En onlangs is de Alpha Cursus opnieuw gestart in de kerk en die volg ik nu als deelnemer, maar tegelijk kijk ik ook mee achter de schermen, zodat ik wellicht in de toekomst kan helpen om de cursus te faciliteren.

Sinds januari ben ik begonnen om een aantal keer per week te wandelen en dan ondertussen naar de Bijbel te luisteren, ’s ochtends heel vroeg voordat ik naar mijn werk ga. Heerlijk vind ik dat. Het geeft me veel meer energie en het is heerlijk om op zo’n manier de dag te beginnen.

Daarnaast heb ik ook nog taalstudie, m’n wekelijkse life group (huisgroep), zit ik in het geluidsteam van de kerk en probeer ik regelmatig met vrienden af te spreken. Druk dus. Maar het geeft me veel voldoening en daar ben ik dankbaar voor. Als het even kan, ga ik er tussenuit naar de bergen waar ik heerlijk tot rust kom in de natuur.

Libanon wordt meer en meer mijn thuis. Vorige week was ik precies 2 jaar hier en in deze twee jaar ben ik geworteld en gehecht geraakt aan het land, mijn huis en werk, mijn vrienden, mijn dagelijks leven. Ja alles. Juist in de huidige revolutie-periode wordt dat nog meer voor mij duidelijk. Ik hou van Libanon, het zit diep in mijn hart en ik heb grote verwachtingen van God voor herstel en verandering. Ik ben dankbaar om in deze ingrijpende periode hier te zijn en God en Zijn gemeente te dienen.

Ik wil u ook bedanken voor uw betrokkenheid en vooral voor uw gebeden. Die zijn nodig, voor mij persoonlijk, dat ik alle verschillende activiteiten goed in balans zal houden en genoeg rust zal nemen. Maar ook voor Libanon. Bid dat Gods glorie zichtbaar zal worden en Libanon terugkeert naar God. Dan mogen we vrede en voorspoed verwachten. God is trouw en goed. Elke dag. Zijn vreugde is mijn kracht. En alle eer is aan Hem!

Hartelijke groeten,

Heleen van den Berg