maatregelen corona virus

Heinenoord, 14 maart 2020

Geliefde broeders en zusters,

Na (nog meer) spoedberaad heeft de kerkenraad besloten de diensten t/m 31 maart niet in normale vorm door te laten gaan. Dit is een ingrijpende maatregel, maar gezien de ernst van de situatie de enige juiste. Dit wil echter niet zeggen dat er op zondag géén dienst is. Die is er namelijk wel. Morgen zal de dienst gehouden worden in besloten kring om 16.30 uur. U kunt dan meeluisteren via kerkdienstgemist.nl of de kerkradio. De reden dat wij voor dit tijdstip gekozen hebben, is de verwachte piek van luisteraars om 10.00 uur, heel veel kerken maken gebruik van kerkdienstgemist.nl. Mocht nu blijken dat dit in de praktijk meevalt, dan zullen vanaf volgende week de diensten waarschijnlijk worden uitgezonden om 10.00 uur ‘s morgens.

Wat u voor nu moet weten: morgen (15 maart) is de dienst in klein comité om 16.30 uur. U kunt de dienst live meemaken via internet. Wij raden u aan uw liedboek, psalmenboekje en Bijbel bij de hand te houden, zodat u mee kunt lezen.

Laten we deze lijdenstijd gebruiken voor bezinning en meditatie. We mogen met elkaar nadenken over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Wij moedigen u vooral aan om de dienst (telefonisch of bijv. via Skype of via de appgroep) na te bespreken. Bouw elkaar op in het geloof en wees elkaar tot steun! Probeer zoveel mogelijk handen en voeten te geven aan het gemeente zijn. We moeten in deze tijd niet alleen stil staan bij wat er nu even niet kan, maar laten we vooral ook proberen om creatieve manieren te vinden om samen gemeente te zijn.

Vooral mogen we blijven belijden dat onze hulp is in de Naam van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. Ook in deze onzekere tijden mogen we daarvan leven.

Wij houden u op de hoogte van verdere wijzigingen. Raadpleeg de website voor het laatste nieuws.

Namens de kerkenraad,