ABC-boek 2019-2020

In dit ABC-boek vindt u in alfabetische volgorde een overzicht van activiteiten in de Hervormde gemeente van Heinenoord in de periode september 2019 tot augustus 2020.

Alle activiteiten vinden plaats in de kerk of in kerkelijk centrum De Hofpoort, tenzij anders vermeld.

Dit ABC-boek wordt aan de gemeente gepresenteerd en uitgereikt op de Startdag van 14 september en op zondag 15 september. In de loop van het jaar komen daar nieuwe activiteiten bij, die nu nog niet bekend zijn. Zie daarvoor de Info, de website www.kerkheinenoord.nl enz. In de loop van het seizoen wordt het boek ook aan nieuw ingekomenen overhandigd.

De kerkenraad realiseert zich dat het onmogelijk is om alle activiteiten op te nemen in dit ABC-boek. Als u een activiteit mist, kunt u dat doorgeven aan de kerkenraad.

Dit boek is bedoeld voor gebruik door de leden van de Hervormde Gemeente in Heinenoord. Daarnaast kan het gebruikt worden voor evangelisatiedoeleinden. Enig ander gebruik is niet toegestaan.

De contactgegevens van de personen die activiteiten organiseren zijn weggelaten uit het online ABC-boek, neem voor vragen contact op met de predikant, scriba of voorzitter van de kerkenraad.

Voor alle activiteiten geldt ‘Deo Volente’.

De kerkenraad

download het ABC-boek