Terugblik op gezinsdienst

Zondag 4 maart hebben wij een mooie samenkomst met het Kinderkoor ‘Friends’ uit Papendrecht gehad. Het thema van de dienst is “Jij, Dappere Held”. Dominee van den Bosch uit Piershil vertelde aan de hand van Richteren 6: 1 -24 over Gideon. Gideon voelt zich helemaal geen held, maar God ziet dat Gideon bang maar ook moedig is. God vertelt Gideon, dat je met Hem je angsten kan overwinnen. Of zoals het koor zingt “Stapt maar uit de boot. God is groter dan je denkt.” en “He, weet jij dat God jou nooit alleen laat”.

God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
‘t is meer dan een gevoel.

Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,

ik weet dat Hij je kent.
Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp

en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.

Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.

Hé, weet jij
dat God jou nooit alleen laat?
Hé, weet jij
dat God met jou meegaat?
Als je zo naar huis toe gaat
of ergens anders heen,
gaat de Here God ook mee,
Hij laat jou nooit alleen,
nooit alleen!

Deze dienst is terug te luisteren op
kerkdienst gemist.nl