40-dagentijd

Wij zijn als commissie Vorming en Toerusting bij elkaar gekomen en gaan in overleg met de kerkenraad een aantal activiteiten organiseren in de Lijdenstijd/ 40-dagentijd.

Deze tijd is een tijd van bezinning op het genadewerk van Onze Heer. Mede omdat Jezus ons aanspoort om het lijden en nood in de wereld te verlichten, gaan wij op 3 maart starten met een spaaractie voor de Evangelische Brazilië Zending, waar onze kerk via Gerrit Knol bekend mee is. Hierom hebben wij expres dit doel gekozen, omdat dit dichtbij onze gemeente staat. Gerrit zal dit project op verschillende wijzen toelichten. Er komt een spaardoosje waar iedereen, jong en oud, in deze weken geld kan sparen door bijvoorbeeld te vasten en/of klusjes te doen. Voor de kinderen is er een kluskaart met ideeën. 

De Lijdenstijd/ 40- dagentijd wordt aan een thema van een kalender gekoppeld. De activiteiten worden aan dit thema gekoppeld.

Zo is er voor de biddagdienst van 13 maart een sobere maaltijd, waar we met elkaar een eenvoudige en voedzame maaltijd eten, tegen een gering bedrag. De opbrengst is voor de EBZ.

Op zondag 31 maart staat er voor na de middagdienst een preekbespreking op de agenda, ook met een maaltijd. Deze preekbespreking is net als de afgelopen keer voor het hele gezin. Voor de kinderen is de verwerking van de preek in de vorm van Bible journaling. De volwassenen gaan met elkaar in gesprek met een aantal gerichte vragen over de preek. Daarna sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd.

Er zijn nog meer ideeën, dus houdt de site, ringblad en afkondigingen in de gaten.

In de stille week zijn er de Vespers op dinsdag 16 april, donderdag 18 april en zaterdag 20 april. We sluiten met Pasen af met het Paasontbijt. Schrijft u, schrijf jij de data in de agenda!

We hopen u en jou te ontmoeten om zo met elkaar te groeien in geloof en samen kerk te zijn.