Gemeentekoor op Eerste Kerstdag

Ook dit jaar hopen we weer met een groep zanglustige gemeenteleden muzikale
medewerking te verlenen aan de morgendienst op Eerste Kerstdag, inmiddels al een
echte traditie in onze gemeente.
Als u dit leest lijken de Kerstdagen nog ver weg, maar ondertussen ben ik al aan de
voorbereidingen begonnen. Er staan dit keer weer muzikale bewerkingen op stapel van
bekende en minder bekende kerstliederen en toonzettingen van toepasselijke
bijbelteksten. Het doel van het gemeentekoor is het stimuleren van de gemeentezang,
onder andere door het zingen in wisselzang.

Het is de bedoeling om in totaal drie keer met elkaar een uurtje te repeteren. Deze
repetities vinden plaats in de Hofpoort, direct na afloop van de morgendienst.
De data zijn (D.V.):
-zondag 26 november
-zondag 10 december
-zondag 17 december gaat niet door i.v.m. met het voorgaan van prop. E. Agterhuis
-zondag 24 december 
Zoals u in bovenstaand lijstje ziet repeteren we niet op zondag 3 december omdat, naar
mijn ervaring, velen van ons die dag een Spaanse Goedheiligman hopen te gedenken.
Op Eerste Kerstdag nemen we voorafgaand aan de dienst nog wel even de liederen door
in de kerk.

Omdat alles in slechts drie repetities ingestudeerd moet worden, zal ook dit keer de
koormuziek niet al te moeilijk zijn. Jarenlange koorervaring is daarom zeker niet
noodzakelijk. Samen met de ervaren koorzangers onder ons is het de afgelopen jaren
steeds weer gelukt een goed functionerend gemeentekoor bij elkaar te krijgen.
Zingt u graag en wilt u meedoen dan zie ik u graag verschijnen op bovengenoemde data.
Wij hopen er met elkaar weer een feestelijke Eredienst van te maken.

Soli Deo gloria.