Kalenderactie diaconie

Na een onderbreking van één jaar houden we weer een kalenderactie.  Met foto’s van Heinenoord, Goidschalxoord en Blaaksedijk in het heden en uit het verleden. Met uitgebreide beschrijving van wat er op de foto’s te zien is.

De netto opbrengst van de kalenderactie is voor de Korenschoof in Heinenoord en de geluidsinstallatie in onze kerk.

Een kalender op A3-formaat kost 15 euro en die op A4-formaat 12 euro. Levering in december.

Bestellingen en nadere inlichtingen bij Peter van Loo (06-10751879, p.d.van.loo@hccnet.nl).