Nieuw predikantenbord

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw predikantenbord. Momenteel hangen in de toren twee predikantenborden waarop de namen van de predikanten staan die sinds de 18e eeuw onze gemeente gediend hebben. Er is op het tweede bord nog één regel over, deze is voor het vertrek van Ds. E.J. Prins. Voor de nieuwe predikant moet dus ook een nieuw bord komen.

Broeder Rem Remmers heeft een nieuw duurzaam bord gemaakt, hij werkt zo snel dat we hier helaas geen foto van hebben. Koos van Nederpelt heeft het bord geschilderd, en ‘marmerd’ de lijst om het bord. Hierdoor zal het nieuwe bord passen bij de oude borden.

Dank ook voor schildersbedrijf Van Dongen voor het belangeloos beschikbaar stellen van materiaal en werkruimte!

Inmiddels is het bord klaar om opgehangen te worden en staat in het koor van de kerk.