Op de Dankdagviering Dankbaar en Blij

Ondanks de sterk oplopende Corona besmettingen konden we toch op 3 november bij elkaar komen om Dankdag te vieren. Dit hebben we gedaan met een dienst in de kerk. Maar ook…

Door met elkaar, daaraan voorafgaand, heel gezellig te eten in De Hofpoort.

We waren met een gevarieerd gezelschap van oudere tot jong. ‘t Is een leuk gezicht als een kereltje van drie jaar van zijn bordje rodekoolstamppot met een worstje zit te smullen.

Acht personen konden niet bij de maaltijd aanwezig zijn, maar… wilden wel graag, mee eten voor het goeie doel. Geen probleem:  Adrie bezorgt aan huis.  Lekker bekertje vla, chocola en ‘n koekje erbij en met de stamppot in een doosje wordt aan huis afgeleverd.

Door deze stamppot maaltijd kan er een prachtig bedrag van  € 535,00 overgemaakt worden naar de E.Z.B.  in Brazilië.

Een gemeentelid heeft, uit dankbaarheid voor aan hem aangeboden  hulp uit onze gemeente, een gift gedoneerd aan het Stamppotproject voor het E.Z.B doel.

Het opgehaalde geld wordt besteed aan voedselpakketten voor mensen die o.a  door de Corona pandemie zonder werk zijn komen te zitten en door het werk van de E.Z.B  worden geholpen.

“Stamppot hier,  voor een voedselpakket daar.”!

Er is met heel veel plezier door de kookploeg gekookt en alle gekregen ingrediënten zijn tot een smakelijke stamppot verwerkt. We vinden het fijn om zo op deze manier de E.Z.B  te steunen.

Toch willen we een aantal mensen bedanken die mede voor het mooie eindresultaat hebben gezorgd. Piet en Anny die ook deze keer weer ingrediënten hebben gesponsord, het overheerlijke “draadjesvlees” hebben bereid. Piet,  die met mankracht de hutspot door elkaar heeft gestampt.

Pia, voor het schillen van de zes kilo aardappelen en Paul, die op elk moment stand-by was.

Maar ook jullie, die je aangemeld hebben en hebben meegegeten.

Daarom Dankbaar en Blij dat we € 535,00  kunnen schenken voor voedselpakketten in Brazilië.

Namens de Kookploeg:  Truus en  Adrie