Terugblik op de startdag 16 september 2017

Klik op een van de foto’s om naar het fotoalbum van de startdag te gaan.

Zaterdag 16 september zijn we met ongeveer 50 personen van jong tot oud naar Strijen geweest. Bij de Kerk werden we door Chris welkom geheten en brachten we een bezoek aan het museum “De Smederij”. Er was een smid aan het werk in de smederij en veel mensen genoten van de oude foto’s van mensen uit Strijen. Beneden werd de linnenkast, oude handwerken en het meubilair uit het oude gemeentehuis bekeken.

Rond half drie bracht de gids ons naar “Stichting Hand” aan het Spui. We werden daar hartelijk ontvangen door Steve, Paul en Ruth en de computerman Piet. “Stichting Hand” helpt zendelingen op vele manieren, zoals bijv. het gebruik van een leenauto bij verlof of materialen ter opbouw van hun gemeenten overzee. We kregen inzicht in hun werk en er was veel bewondering voor hun werk in Het Koninkrijk van God. Zij werken met veel vrijwilligers en zoeken o.a. nog automonteurs en mensen die op vrijdag willen koken.
De jeugd mocht oude computers op een “nette” manier uit elkaar halen en dat met een puntje van je tong uit de mond met plezier gedaan. Hier dronken we koffie e.d. met een overheerlijk plakje cake.

Vervolgens reed er een oude RTM bus voor en kregen de deelnemers een rondrit door de polders van Strijen onder het thema “de watersnood”.
Tot slot van de Startdag schoven er mensen, groot en klein, aan om te genieten van een gezamenlijke maaltijd in De Hofpoort.
We kijken terug op een gezellige, inspirerende en leerzame ontmoeting.

Zondag 17 september was ‘s-ochtends de startdienst met het thema “Open je ogen”. Onze gastpredikant J. Prosman uit Maasdam preekte over Joh. 9, het verhaal van de blindgeborene. Je ogen richten op Jezus is de belangrijkste levenshouding en zo kan en kun je de ander en je omgeving in een positief ander licht zien . De kerkdienst is te beluisteren via Kerkdienstgemist.nl