Discipelschap

Les 1  7 kenmerken van een discipel

  1. Een discipelen herken je aan zijn gehoorzaamheid aan het Woord van God; brengt het in de praktijk, niet vanuit slaafsheid maar vanuit een liefdesreactie op de  liefde van God.
  2. Een discipel herken je aan zijn radicale toewijding aan zijn liefdevolle God; Welke wil dat we geestelijk zullen groeien.
  3. Een discipel herken je aan de vruchtbare relatie die hij/ zij heeft met Jezus, waardoor anderen gered worden.
  4. Een discipel herken je aan de onvoorwaardelijke liefde die hij/ zij heeft voor ieder ander schepsel en de Schepper Zelf.
  5. Een discipel is toegewijd aan de grote opdracht om nieuwe discipelen te maken, welke zijn/ haar leven verandert en de Meester volgt.
  6. Een discipel van Jezus handelt met het gezag dat God hem in Christus geeft. en in Christus is alle macht en is alles volbracht.
  7. Een discipel van Jezus kent God heel persoonlijk, zoals Jezus Zijn Vader heel persoonlijk kende. en dat is het fundament in het leven.

Les 2 de natuurlijke mens

Elk mens is geboren met een zondige natuur, we doen vanuit onze natuur dingen waar God niet blij van word. daarvoor zijn we verantwoordelijk en daar moeten we God verantwoording voor afleggen. God Zelf maakt ons duidelijk wat goed en slecht is in wat we doen(ons geweten). God stuurde Jezus om de straf op onze zonden te dragen, door vergeving te vragen aan God de Vader erkent Hij onsen laat Hij ons delen in de strafbetaling van Jezus. Jezus is daarmee onze liefdevolle Verlosser en Heer.

Les 3 bekering

Wanneer God ons beloofd dat onze zonden vergeven zijn(=bekering) en we toch het gevoel hebben er nog in gevangen te zijn, leren we te leven uit de bevrijding daarvan dankzij het bloed van Jezus(waar Gods kracht vanuit gaat).

Les 4 het bloed van Jezus

Het bloed van Jezus betekend en leert ons te leven uit:
– dat ons is vergeven wat we verkeerd deden,
– dat we verlost zijn van de hand en de macht van satan (Gods vijand, de overwonnen, maar nu nog heerser van deze wereld),
– dat we rechtvaardig zijn door Jezus’ overwinning/vergelding van de straf op onze zonden dat geeft zo’n vrijheid dat je wilt dat iedereen Jezus leert kennen en gaat volgen

Les 5 verlossend geloof

De voorgaande alinea’s vragen om geloof en een open hart voor wat God ons vertellen wil (dmv Zijn Woorden / de Bijbel), het aan te nemen en bereid te zijn het te gehoorzamen.

Door dit geloof worden we veranderd en gered, vragen we Jezus ons leven voor te gaan, belijden we onze schuld en word onze geest levend gemaakt doordat Gods geest tot onze geest gaat spreken (Heilige Geest) en dingen wil doorgeven waarmee we de mensheid/ schepping dienen en daarmee doen we wel wat God wil/ komen we tot ons doel. Dat geeft een nieuw leven; een krachtig leven in overvloed.

Fout: Contact formulier niet gevonden.