Startzondag 23 september 2018

Rond het thema “met hart en ziel” zijn wij zondag bijeengekomen in de kerk. De liturgie was samengesteld door Mariska in samenwerking met predikant. Onze predikant, ds. Agterhuis, ging voor en preekte over Deuteronomium 6:1-9 en 2 Petrus 1:3-10. We zongen de lof met Psalm 138 en als slotlied ‘Groot is Uw trouw, o Heer’. De liederen werden ondersteund door de muziekgroep, bestaande uit Hildebrand (organist), Tineke (viool), Niels (piano) en Gerbrand (cello).

Het kindermoment ging over je hart, dat vol is van? Dit kan van alles zijn: muziek, vreugde, eten enz. Maar wat wil God? Hij wil dat ons hart vol is van Hem en Zijn verhalen. Zo kwam er een Bijbel uit het hart. De Geest van God helpt je om de verhalen te begrijpen en te onthouden. Jezus wil dat je Zijn Liefde deelt met anderen en daarom kwam er ook hartjessnoep voor ieder kind uit het hart.

De predikant ging er later in zijn preek op in. Je moet je inzetten om volgens Petrus uiteindelijk Liefde voor iedereen te hebben. Voor die Liefde heb je nodig ‘om de Heer met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht lief te hebben’.  Gods roeping vraagt van ons inzet om bijeen te komen in de kerkdiensten, elkaar te ondersteunen, te leren met elkaar op welke manier ook, elkaar de ruimte te geven en bovenal elkaar lief te hebben.

De kerkdienst kunt u terug luisteren via kerkdienst gemist.

 

Onderstaand videofragment is van het kindermoment.